Terug naar de homepage
Naar webstie Reinier van Arkel groep
Volg ons ook op
        
bgSubnav
 
Kinderen en ouders
Verwijzers
Werk en opleiding
Zoeken

Pinokkio


Stageprofiel unit Pinokkio:

Pinokkio is een daggroep die observatie/diagnostiek en behandeling biedt voor (max. 8) kinderen tussen de 8 en 13 jaar. De unit Pinokkio streeft naar een optimaal observatie- en behandelklimaat waarin kinderen en ou-ders/verzorgers zich veilig voelen om te leren. Samen met ouders/verzorgers en kinderen werken wij aan vooraf opgestelde hulpvragen. Ouders vervullen een belangrijke rol op unit Pinokkio. Door middel van communicatie-mapjes, ouderparticipaties en mentorgesprekken betrekken wij ouders/verzorgers en kinderen bij hun behande-ling. De kinderen zijn van maandag tot en met vrijdag op de unit aanwezig van half negen tot half vier, waarbin-nen zij doelgerichte activiteiten aangeboden krijgen.

Zorgaanbod op de unit:
De kinderen worden binnen de zorgprogramma’s o.a. ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen, Leerstoornissen, Ticstoornissen, Gedragsregulatiestoornissen, Emotionele Stoornissen en Traumabehandeling behan-deld/begeleid. De behandelduur kan variëren, met een gemiddelde van een jaar.

Wie werken er (functionarissen):
Op de unit Pinokkio hebben de groepsbegeleiders verschillende achtergronden ( HBO-V, Pedagogiek en SPH). Wij werken samen in een multidisciplinair team met een psychiater, behandelcoördinator, teamleider, vakthera-peuten en docenten van school (de Zwengel).

Wie zoeken wij:
De unit Pinokkio zoekt een stagiaire van de opleiding MBO Maatschappelijke Zorg, studierichting PBSD.
De studenten bevinden zich allemaal in de laatste fase van hun opleiding (3e of 4e jaars)

Kenmerken van de toekomstige stagiaire:
- affiniteit heeft met kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar met psychiatrische problematiek en/of ontwikkelings-stagnatie.
- goed kunnen samenwerken
- interesse heeft in samenwerken
- verantwoordelijkheid dragen voor eigen leerproces.
- staat open voor feedback.
- kan evalueren en reflecteren op haar/zijn handelen.
- kijkt kritisch naar het handelen van collega’s.
- wil zijn/haar basishouding/attitude verbreden, verdiepen en professionaliseren.
- wil de dagelijkse zorg vorm geven en dit omzetten in een therapeutisch klimaat.
- Affiniteit en interesse in systeemgericht werken.

Wat bieden wij:
 
Stageplaats voor minimaal 10 maanden
Stagetijden van 08:15u tot 16:30u
Professionele werkbegeleiding
Stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid
Reflectiemogelijkheden met medestudenten
Stagevergoeding (€ 305,= p.mnd, bij 36-urige stageweek)

Informatie: Leerhuis Reinier van Arkel groep; Jan Verhoeven; 073 6586772
Sollicitaties naar:
 
Neem contact op Bekijk de sitemap Print de pagina
Doe mee aan de stelling!
Vraag maar Raak
 
Lees alle weblogs
 
Laat een bericht achter in het gastenboek
 
Meer nieuws lezen?
Friet en beton
Altijd al je vraag over autisme willen stellen aan een psychiater? Dit is je kans!
Verhuizing Herlaarhof Jeugdhulpverlening Elshout
Herlaarhof lid van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie