(Corona)nieuws

Het gaat Niek goed!

De nu 20-jarige Niek is een enthousiaste verteller, met ogen die sprankelen en een gulle lach. Hij rondt binnenkort zijn MBO-opleiding af en heeft zicht op een vaste baan bij zijn stagebedrijf waar hij kan starten met een…

De Vliegende Brigade van Herlaarhof

Inzet specifiek expertise bij complexe casuïstiek (Herlaarhof) Soms komt De vliegende brigade van Herlaarhof voorbij vliegen. Wat doet die eigenlijk? In dit introductiefilmpje geven Alet Verhagen, Menno van Hattum,…

Aansluitend acuut zorgaanbod voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar

Sinds april kunnen jongeren en adolescenten met ernstige psychiatrische problematiek die dringend hulp nodig hebben voor acute zorg terecht bij één High & Intensive Care (HIC). Met de opening op 12 april jl. van de High…

Voor het eerst in de Nederlandse jeugd-ggz: een jaar lang géén dwang

Nieuwe werkwijze vermindert druk op jeugdgezondheidzorg Vught - Een bijzondere mijlpaal vandaag in de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie: voor het eerst is een HIC-afdeling (High & Intensive Care) voor jongeren…

Mededeling in verband met uw afspraken

Beste ouders/verzorgers, Al ruim een jaar hebben we in Nederland te maken met de gevolgen van COVID-19. Ook binnen Herlaarhof hebben we hier last van. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de zorg door kan gaan.…

Nieuw behandelaanbod: Intensieve Traumabehandeling (ITB)

Vanaf augustus 2020 heeft Herlaarhof een nieuw behandelaanbod: Intensieve Traumabehandeling (ITB). Centraal bij ITB staat het doorbreken van vermijding. Door het aangaan van de nare herinnering(en), kunnen…

Moet ik een mondkapje dragen bij Herlaarhof?

Na aanleiding van de uitwerking van het landelijke advies van het kabinet vrijdag jl. adviseert Reinier van Arkel vanaf dinsdag 6 oktober dringend een mondkapje te dragen in de openbare ruimten. Dit advies geldt momenteel tot en…

Herlaarhof locatie Oss verhuist naar Gezondheidslaan 65

Per woensdag 17 juni 2020 verhuist de polikliniek van Herlaarhof locatie Oss naar een nieuw adres: Herlaarhof Oss, polikliniekGebouw Arsis van GGZ Oost BrabantGezondheidslaan 655342 JW OSS Het telefoonnummer blijft…

Richtlijnen bezoek en verlof in verband met maatregelen ivm het coronavirus

Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen besmet met COVID-19. De meeste verspreiding vindt plaats tussen volwassenen en van volwassenen naar kinderen. Verspreiding onder kinderen en van kinderen naar volwassenen komt…

Informatie voor cliënten en familie over de ontwikkelingen mbt het coronavirus bij Herlaarhof

Herlaarhof en Reinier van Arkel volgen de ontwikkelingen nauwgezet en onderhouden contact met de GGD. Een ‘plan van aanpak COVID-19’ voor de gehele Reinier van Arkel groep is gereed. Het plan richt zich met name op het…

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel