Bouwen aan een nieuw zorglandschap; Herlaarhof actief aan de slag met transformatie-opdracht

Samen uitvoering geven aan de inrichting van een nieuw zorglandschap, daar tekende Herlaarhof met andere jeugdhulpaanbieders en 16 gemeenten in Noordoost Brabant eind mei voor. Gemeenten reserveerden de afgelopen jaren een bedrag van € 11,8 miljoen voor transformatieopdrachten die moeten bijdragen aan beter passende en betaalbare jeugdhulp.

In het najaar van 2018 startte een intensief aanbestedingstraject waarin Herlaarhof met collega-aanbieders (in wisselende samenstelling) gezamenlijk projecten voorstelden op zeven thema’s in de subregio’s Meierij, Maasland en land van Cuijk. De transformatie-opdrachten zijn nu bekend, wat betekent dat gestart wordt met de uitvoering er van. Vanuit Herlaarhof is Anneke van Rosmalen nauw betrokken bij de transformatie-opdracht. “We bouwen aan een nieuw zorglandschap terwijl de huidige zorg gewoon doorloopt. Een hele uitdaging maar vooral een kans om waar te maken waar we als Herlaarhof voor staan; het in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners voorkomen van (aanhoudende) ernstige psychische problemen, uitval op school en in de maatschappij en daarbij de zorg zo dicht mogelijk bij huis organiseren. Het gaat om het op kleine schaal innoveren van die zorg waarvan we met elkaar ook denken dat het zorgt voor inhoudelijke betere zorg en leidt tot lagere kosten.”

Herlaarhof is voor de subregio Meierij kartrekker voor het thema ‘van klinische behandeling (verblijf) naar behandeling in de leefomgeving (thuis en op school)’. We werken op dit thema in deze regio samen met Buro3O, Koraal, de Viersprong en Amarant. In de regio’s Maasland en Land van Cuijk en op andere thema’s is Herlaarhof betrokken als deelnemer. Binnen het thema gaan de vijforganisaties nu aan de slag met de volgende projecten:

  • Werkplaats: het beschikbaar stellen van expertise van de gespecialiseerde aanbieders bij de verwijzers (‘de toegang’).
  • Multi-System Therapy- Autisme Spectrum Stoornis: naar de effectiviteit van deze behandelvorm wordt evidence-based onderzoek verricht.
  • Ambulante werkeenheid: een (klein) fysiek team bestaande uit verschillende disciplines en specialismen (FACT, Multi-System Therapy en Individuele Ambulante Gezinsbehandeling) van de deelnemende organisaties. De ambulante werkeenheid als zodanig is ook een nieuwe vorm van samenwerking die binnen de transformatie-opdracht wordt ingericht. Samen met de ambulante werkeenheid zorgt het voor sectoroverstijgende uitvoeringskracht.
  • Vliegende Brigade: het geven van specialistische consulatie en advies aan andere instanties behoort al tot de dienstverlening van Herlaarhof. Binnen de transformatie-opdracht wordt deze functie breed beschikbaar gesteld daar waar een jeugdige elders dan thuis verblijft.

De projecten dienen eind 2020 afgerond te zijn. Over de voortgang en de inhoud van de projecten zullen we je de komende periode vaker informeren.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel