Moet ik een mondkapje dragen bij Herlaarhof?

Na aanleiding van de uitwerking van het landelijke advies van het kabinet vrijdag jl. adviseert Reinier van Arkel vanaf dinsdag 6 oktober dringend een mondkapje te dragen in de openbare ruimten. Dit advies geldt momenteel tot en met 20 oktober.

Wanneer dragen cliënten, bezoekers en medewerkers een mondkapje?
Ben je 13 jaar of ouder? Draag dan een mondkapje als:
• je loopt of staat in de openbare delen van onze gebouwen 
• je minder dan 1,5 meter afstand kunt houden van elkaar

Uitzondering op mondkapjesplicht
De rijksoverheid heeft bepaald dat er een uitzondering is voor het dragen van ene mondkapje voor mensen die vanwege hun beperking of ziete geen mondkapje kunnen dragen. Dit kan zowel gaan om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes.

Concreet gaat het om:

  • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
  • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
  • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. De uitzondering geldt ook voor hun begeleiders;
  • Mensen en hun begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Meer informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-chronische-ziekte

Reinier van Arkel adviseert in die gevallen in ieder geval een faceshield te dragen en een ingevuld uitzonderingskaartje te laten zien waarmee je een beroep doet op deze vrijstelling. Dit kaartje is door de rijksoverheid in samenwerking met cliëntenorganisaties gemaakt en te downloaden via https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdf

In de spreekkamer of op de afdeling/binnen de dagbestedingsruimte is het dragen van een mondkapje niet nodig voor cliënten (wel voor bezoek aan cliënten binnen de algemene ruimten van een afdeling of beschermde woonvorm). Ook als je zit in een openbare ruimte (bijv. wachtruimte/restaurant) is een mondkapje niet nodig, mits je de 1,5 meter in acht kunt nemen.

Je word middels posters bij de ingangen geattendeerd op het advies een mondkapje te dragen. Heb je geen mondkapje bij je, dan kun je er naar vragen bij de receptie of de plek waar je je meldt voor de behandeling. We vragen je dringend bij een volgend bezoek zelf een mondkapje mee te nemen.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel