Nieuw behandelaanbod: Intensieve Traumabehandeling (ITB)

Vanaf augustus 2020 heeft Herlaarhof een nieuw behandelaanbod: Intensieve Traumabehandeling (ITB). Centraal bij ITB staat het doorbreken van vermijding. Door het aangaan van de nare herinnering(en), kunnen slaapproblemen(zoals nachtmerries), herbelevingen, hyperalertheid en lichamelijke klachten, die samen hangen met stress, worden verholpen.

In de behandeltrajecten die voorbij zijn gekomen zien we dappere kinderen en jongeren die al lang vastzitten in een gestagneerde ontwikkeling. Of een behandeling die vastloopt doordat het vermijden van het trauma zo groot en overheersend is. Verschillenden jongeren hebben in individuele trajecten binnen de ITB keihard gewerkt om hier verandering in te krijgen en met resultaat: ‘Het is heel hard werken, maar het levert ook iets op’, ‘Ik heb dit jaren aan niemand kunnen vertellen, nu kan ik dit wel’, ‘Ik heb geen nachtmerries meer’, ‘ik ben krachtiger dan ik dacht’, ‘ik kan weer ademen’.

De ITB is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die te maken hebben met complex trauma, waarbij de PTSS-klachten hun herstel en verdere ontwikkeling in de weg staat. Het gaat dan echt om de A-criteria van de diagnose PTSS: het blootgesteld zijn aan feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld en herbelevingen hieraan. De ITB bestaat uit 4 weken, waarbij de jongere na een voorbereidingsweek 2 intensieve behandelweken volgt (2 x 3 dagen). Hierin worden imaginaire en in vivo exposure, EMDR, PMT, beeldende traumatherapie, beweging en psycho-educatie gecombineerd. In de laatste week volgt er een terugblik op het proces, de klachten en op welke manier hij/ zij het proces wil delen met de voor hem/ haar belangrijke anderen. Daarbij is aandacht voor hoe een jongere vervolgens verder kan in het herstel van het dagelijks leven.

De behandelaren van de ITB zijn ontzettend trots op de jongeren die de dappere stap hebben gezet om dit traject aan te gaan en hopen op deze manier nog vele andere kinderen en jongeren te mogen helpen. Het is mooi om te zien hoe deze specialistische aanpak toegevoegd kan worden aan het optimaliseren van de behandellijn voor Complex trauma. Met naast goede behandelresultaten ook een leuke uitdaging voor collega’s.

Voor meer informatie zie de folder: Intensieve traumabehandeling Verwijzers

Vind je het leuk hierover in gesprek te gaan? Neem dan gerust contact op met het ITB-team Herlaarhof.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel