Richtlijnen bezoek en verlof in verband met maatregelen ivm het coronavirus

Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen besmet met COVID-19. De meeste verspreiding vindt plaats tussen volwassenen en van volwassenen naar kinderen. Verspreiding onder kinderen en van kinderen naar volwassenen komt minder voor.

Kinderen tot 12 jaar

  • Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling de 1,5 meter niet te hanteren. Zij mogen met elkaar buiten spelen.
  • Kinderen tot 12 jaar mogen bezoek ontvangen van ouders. Hierbij dienen ouders 1,5 meter afstand te bewaren van begeleiders en andere kinderen.
  • Kinderen tot 12 jaar mogen op verlof naar ouders.

Kinderen van 12 tot 18 jaar

  • Kinderen uit één groep mogen samen buiten zijn. Ze mogen buiten sporten onder begeleiding en elkaar daarbij binnen de 1,5 meter benaderen. Daarnaast mogen kinderen uit deze leeftijdsgroep een of twee personen uitnodigen waarmee ze op het terrein mee buiten gaan (hierbij dienen zij 1,5 afstand te houden).
  • Bij jeugdhulpverlening mogen de jongeren 2 vrienden aanwijzen waar ze mee kunnen afspreken op locatie buiten de groep.
  • Kinderen mogen bezoek van ouders ontvangen. Hierbij dienen ouders 1,5 meter afstand te bewaren van begeleiders en andere kinderen. Bij mooi weer wordt het advies gegeven naar buiten te gaan.
  • Kinderen mogen op verlof naar ouders.

Voor alle cliënten geldt dat de regiebehandelaar voor individuele cliënten af kan wijken van de onderstaande richtlijnen aangaande bezoek en verlof.

Voor alle richtlijnen geldt dat cliënten en bezoek zich dient te houden aan hygiënemaatregelen en geen corona gerelateerde klachten mogen hebben. Per locatie worden afspraken met cliënten en hun bezoek gemaakt over het tijdstip van bezoek, zodat niet alle bezoek gelijktijdig komt.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel