Jeugdhulpverlening

Elke opvoeding kent zijn plussen en minnen. Iedere opvoedsituatie heeft zijn eigen uitdagingen en meestal komen ouders en kind er gezamenlijk wel uit. Soms lukt opvoeden (tijdelijk) niet zonder ondersteuning en is er meer hulp nodig uit de directe omgeving of van professionele hulpverleners. Herlaarhof Jeugdhulpverlening biedt deze hulp in de thuissituatie (ambulante gezinsbegeleiding) en ook wanneer het thuis wonen (even) niet meer lukt (verblijf). Herlaarhof Jeugdhulpverlening heeft locaties in 's-Hertogenbosch en Waalwijk.

Verblijf
Verblijf is er voor jongeren tot 18 jaar die op dat moment niet thuis kunnen wonen. De jongeren hebben een psychische problemen  (ADHD, autisme, trauma’s, hechtingsproblematiek) en/of gedragsproblemen. Daarnaast kan het ook zijn dat er problemen in het gezin zijn, waardoor het (tijdelijk) niet is om de jongeren op te voeden. Het kan ook zijn dat de kinderen wachten op verblijf bij een andere instelling of bij een pleeggezin.

Bij Herlaarhof jeugdhulpverlening wordt er hulp geboden in 3 woningen, 2 in ’s-Hertogenbosch en 1 in Waalwijk. Tijdens het kennismakingstraject wordt er bekeken op welke groep de beste match is. De woningen staan midden in de woonwijk. Op deze woningen verblijven 8 á 9 jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. Er is aandacht voor het individuele traject, zo wordt er samen met de jongere en ouders een hulpverleningsplan opgesteld waarin doelen worden opgesteld. Deze doelen zijn opgesteld voor iedere jongeren individueel. Deze kunnen zijn opgesteld om bijvoorbeeld de sociale vaardigheden te verbeteren, de emotionele ontwikkeling te verbeteren, of om de zelfstandigheid te vergroten. Individueel bespreek je met je mentor hoe je aan deze doelen gaat werken. Elke 3 maanden worden deze doelen geëvalueerd. Op de groep wordt je begeleid door groepsleiding, die 24 uur per dag aanwezig is.

Op de groep wordt zoveel mogelijk gedaan om een normale situatie na te bootsen. De woningen staan midden in een woonwijk, en wordt er structuur en een neutrale plek geboden. Er wordt dagelijks gekookt, worden er taakjes gedaan en heeft ieder zijn dagbesteding in de vorm van school of werk. Wanneer je terug komt van je werk of school spreek je met de groepsleiding af wat je in de avond gaat doen. Soms is er een groepsgesprek, hierin mag je zelf ook een inbreng hebben.

Het kan zijn dat een plek bij jeugdhulpverlening alleen niet voldoende is. Er kan een behandeling op een poliklinische plek, zoals bij Herlaarhof naast lopen. Daarnaast biedt Herlaarhof jeugdhulpverlening ook ambulante hulpverlening.
Lees meer over verblijf

Ambulante gezinsbegeleiding
Iedere opvoeding kent zijn eigen uitdagingen waar ouders er soms zelf uitkomen en soms hulp nodig hebben van een ambulante gezinsbegeleider. De ambulante hulp richt zich binnen de thuissituatie op twee gebieden: enerzijds op het gezin, waarbij de focus voornamelijk ligt op de ondersteuning van ouders en anderzijds op de jeugdige als individu, waarbij de jeugdige wordt ondersteund in zijn of haar hulpvragen. De ambulant begeleider biedt ondersteuning waarin nieuwe vaardigheden worden geleerd en ieder gezinslid van en over elkaar leert.

Regelmatig is er binnen het gezin sprake van complexe (meervoudige) problematiek(en). Dit houdt in dat er vaak sprake is van psychiatrische problematiek bij een of bij meerdere gezinsleden. Te denken valt aan gedragsproblematiek, ADHD, trauma’s, hechtingsproblematiek, ontwrichte situaties thuis en soms niet meer thuis kunnen wonen. Omdat ieder gezin en iedere situatie anders is, ziet ook de hulpverlening er bij iedereen anders uit. In sommige gezinnen wonen alle gezinsleden thuis. In andere gezinnen woont er een gezinslid op een woongroep, gaat er een gezinslid op een woongroep wonen of komt er juist een gezinslid weer thuis wonen. De hulpverlening wordt samen met het gezin afgestemd op het gezin. Tijdens de gesprekken zal de ambulant begeleider continue met de betrokkenen bekijken waar ze de komende maanden aandacht aan besteden en waar de mogelijkheden liggen. Het doel van de begeleiding is dat het gezin zelf weer de kracht voelt uitdagingen aan te gaan en zich krachtig genoeg voelt om dit zonder de ambulante hulpverlening te kunnen. Lees meer over ambulante begeleiding
Heeft u vragen over onze begeleiding of wil u bespreken of de hulp passend is, neem dan contact op via; Herlaarhofjeugdhulpverleningambulant@reiniervanarkel.nl

Aanmelden 
Om je aan te melden voor jeugdhulpverlening ambulant of verblijf, kun je contact opnemen met de medewerkers van team Aanmelding en Consultatie Herlaarhof: ACH@reiniervanarkel.nl

 

Neem contact op voor meer informatie

  1. Naam*
  2. E-mailadres*
  3. Reactie*
  4. *
*Verplichte velden
Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel