Trauma


Wanneer je iets onverwachts of vervelends meemaakt, wat erg heftig is, kan het zijn dat je daar een trauma aan overhoudt. Voorbeelden van waar je een trauma aan kan overhouden zijn een auto-ongeluk, of gebeten worden door een hond, brand, inbraak, verkrachting, seksueel misbruik, geweld, ruzies tussen je ouders, ouders die geweld gebruiken tegen elkaar, kindermishandeling, iemand onverwachts verliezen. 
Als je zoiets hebt meegemaakt kun je last krijgen van:

 • Nachtmerries en niet kunnen slapen
 • De gebeurtenis telkens weer voor je zien
 • De gebeurtenis wegstoppen en er niet over nadenken
 • Angsten of boosheid
 • Je rot voelen of minderwaardig en onzeker, negatieve gedachten
 • Niet makkelijk met anderen omgaan, geen vrienden, niemand vertrouwen
 • Lichamelijke klachten, buikpijn, hoofdpijn, misselijk, pijn, vaak ziek
 • Teveel blowen, hard drugs gebruiken of drinken om je niet zo rot te voelen
 • Slechte prestaties op school, concentratieproblemen, dagdromen en afwezig zijn

Behandeling trauma
De behandeling hangt af van wat voor trauma je hebt en in welke mate. Het is eerst belangrijk om een veilige omgeving voor jou te maken. Als die er nog niet is, gaan we met jou en je ouders of pleegouders of (gezins)voogd of andere belangrijke mensen kijken hoe we die wel kunnen maken. Jij krijgt informatie over de gevolgen van wat je hebt meegemaakt en hoe je jezelf kunt helpen om minder problemen in het dagelijks leven te hebben. Om de herinneringen die je hebt te verwerken gebruiken we vaak EMDR, dat is een behandeling die je helpt herinneringen aan de gebeurtenis te verminderen en verwerken zonder dat je er veel over hoeft te praten. Dan kijken we met de mensen om je heen hoe ze jou kunnen steunen en wat je verder nog nodig hebt.

Lees hier meer over het Top Referent Trauma Centrum van Herlaarhof
Lees hier meer over hechting en meervoudig trauma en de behandeling
Ouder-Kind-Traumtherapie, een geïntegreerde psychotherapeutische behandeling met EMDR voor kinderen met preverbaal trauma: artikel uit Reinier nr 2 2015

De behandeling kan o.a. bestaan uit:

Signs of Safety
Helaas komt het soms voor dat kinderen te maken hebben met geweld of misbruik. Door gesprekken met je ouders en mensen om je heen (bijvoorbeeld opa’s en oma’s, tantes en ooms, vrienden, school of bureau jeugdzorg) helpen we je ouders om het veilig te maken voor jou en je broers en zussen. Je ouders maken een plan om te laten zien dat het veilig is en dat het ook veilig blijft in de toekomst. De mensen om jou heen helpen je ouders om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels van het plan houdt. Het plan wordt ook met jou besproken zodat jij kunt aangeven of je er genoeg vertrouwen in hebt of dat er nog dingen moeten worden aangepast. Je krijgt ook een vertrouwenspersoon die erop let of jij je nog wel veilig genoeg voelt. Lees meer

EMDR
Er wordt je gevraagd terug te denken aan iets wat er is gebeurd, ondertussen wordt je afgeleid door bijvoorbeeld een bewegende hand of door een geluid. Je moet je dan concentreren op het geluid of de beweging. Dit wordt in verschillende afspraken herhaald. De herinnering aan wat er is gebeurd en je gevoelens daarbij worden hierdoor minder sterk. Het wordt steeds minder moeilijk om aan de gebeurtenis terug te denken. Lees meer

Systeembehandeling
Jij en je ouders leren hoe je op een andere manier met elkaar om kunt gaan. We praten met jou en met je ouders om te kijken hoe het thuis beter kan gaan.

Medicatie
Je krijgt medicijnen die je helpen je beter te voelen. Hiervoor ga je naar een arts van Herlaarhof.

Psychoeducatie
Jij en/of je ouders krijgen in een groep uitleg en meer informatie over wat er aan de hand is.

Emotieregulatietraining ERT
Bij de emotieregulatietraining leer in een groep je emoties beter onder controle te krijgen en word je je bewuster van je gedrag. Je deelt je ervaringen met leeftijdsgenoten die dezelfde problemen hebben, je leert je emoties beter te herkennen en hoe jij het beste kan reageren in situaties met heftige emoties. Tenslotte wordt gekeken hoe je een leefstijl kan ontwikkelen waarbij emotionele buien het beste voorkomen kunnen worden. Lees meer

Triple P
In groepsbijeenkomsten leren je ouders hoe ze op een leuke en positieve manier kinderen kunnen opvoeden.

Rots & Water
Hierbij leer je je bewust worden van je lichaam en je houding, waardoor je ook meer zelfvertrouwen krijgt en beter om kunt gaan met andere kinderen of met pesten of zelf minder gaat pesten. Het is een groepstraining waarbij je veel beweegt. Je krijgt oefeningen en deze oefeningen worden daarna in de groep besproken. Lees meer

Vaktherapie
Het kan zijn dat je helemaal niet makkelijk kunt praten. Dan is een praattherapie moeilijk voor je en krijg je therapie met muziek, toneelspelen, knutselen of bewegen. Dit zijn bijeenkomsten in de groep of alleen.

Crisishantering bij jongeren
Een crisis wil zeggen dat het helemaal mis met je gaat. Samen met jouw behandelcoördinator en je ouders stel je een plan op om voor jezelf inzicht te krijgen in het ontstaan van een crisis, jouw emoties die daarbij horen en hoe je zelf kan voorkomen dat je in een crisissituatie terecht komt.

Cognitieve gedragstherapie 
In cognitieve gedragstherapie wordt vaak met een werkboek gewerkt aan de gedachten die je hebt. Je denkt na over situaties die er gebeurd zijn en je stelt oefeningen en experimenten op om te oefenen met ander gedrag. Je oefent dan bijvoorbeeld thuis of op school en de volgende keer bespreek je hoe het gegaan is. Je leert vaak ontspannen en jezelf belonen. Vaak is dit in een groep, soms kom je alleen. Meestal komen je ouders een paar keer om te leren hoe ze jou kunnen helpen.

Neem contact op voor meer informatie

 1. Naam*
 2. E-mailadres*
 3. Reactie*
 4. *
*Verplichte velden
Stuur door
 1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

 • Colofon
 • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel