FACT

Het FACT Jeugdteam is er voor kinderen en jongeren van 0 t/m 22 jaar met complexe problemen. FACT staat voor Functional Assertive Community Treatment. Dit zorgaanbod is er voor jongeren die de weg naar passende zorg niet goed kunnen vinden of niet geholpen willen worden. Het FACT Jeugdteam benadert deze jongeren actief in hun eigen omgeving.

Heb jij psychiatrische problemen (of een vermoeden daarvan), regelmatig in combinatie met verslaving, agressie en/of criminaliteit en is de stap om professionele hulp te zoeken te groot? Is het lastig om passende reguliere hulp te vinden? Of wil je misschien eigenlijk niet geholpen worden terwijl mensen om je heen denken dat je wel hulp nodig hebt (we noemen dit ook wel zorgmijden)? Wanneer je problemen op meerdere gebieden spelen zoals in het gezin, op school, op het werk of in contact met anderen kan je dagelijks functioneren fors belemmerd worden.

Het FACT Jeugdteam kan dan hulp bieden. Het FACT Jeugdteam zoekt jou actief op in je eigen omgeving, dat kan bijvoor­beeld thuis zijn, op school of zelfs op straat. Bij het FACT Jeugdteam sta jij cen­traal. De hulp sluit aan bij jouw leefwereld, jouw omge­ving en gaat uit van de wensen die je hebt. Het FACT Jeugdteam biedt zowel gevraagd als on­gevraagd hulp en neemt daarbij alle levensgebieden mee. Het doel is het ondersteu­nen en verbeteren van jouw situatie.

Het FACT Jeugdteam bestaat uit: een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, psycholoog, systeemtherapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen, een ervaringsdeskundige, een verslavingsdes­kundige en een trajectbegeleider. Het FACT Jeugdteam is een samenwerking tussen Herlaarhof, Oosterpoort, Novadic Kentorn en Koraal (Sterk in Werk) en er wordt nauw samengewerkt.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel