icon-arrow-left Nieuws Herlaarhof

Aansluitend acuut zorgaanbod voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar

70 Nieuwbouw Kliniek Herlaarhof1

Sinds april kunnen jongeren en adolescenten met ernstige psychiatrische problematiek die dringend hulp nodig hebben voor acute zorg terecht bij één High & Intensive Care (HIC).

Met de opening op 12 april jl. van de High Intensive Care (HIC) voor 16- tot en met 23-jarigen op Zorgpark Voorburg in Vught, is één uniek aansluitend acuut zorgaanbod ontstaan. De zorggroep Kind en Jeugd van GGZ Oost Brabant opende er die dag haar HIC waarbij qua expertise en diensten nauw wordt samengewerkt met Herlaarhof. Dit expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie van Reinier van Arkel was al op het park gevestigd met een HIC voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar.

Aansluitend zorgaanbod

De HIC omvat een (al bestaande) afdeling voor jeugdigen (7 bedden) onder verantwoordelijkheid van Herlaarhof én een nieuwe afdeling voor adolescenten (8 bedden) onder verantwoordelijkheid van GGZ Oost Brabant. Aan dit unieke zorgaanbod is een gedegen voorbereidingstraject vooraf gegaan met veel inzet van professionals van beide organisaties.

HIC-aanpak

De afdeling werkt volgens de zogenaamde HIC-methodiek, welke nog relatief nieuw is in Nederland. Uitgangspunt van het HIC-gedachtegoed is dat de opname wordt gezien als een korte onderbreking van de ambulante behandeling. Een intermezzo gericht op herstel, zodat de jongere zo snel mogelijk weer in de eigen omgeving kan deelnemen aan het maatschappelijke leven.
Daan Creemers, klinisch psycholoog en directeur behandelzaken Kind en Jeugd bij GGZ Oost Brabant: “We focussen op wat de jongere en zijn omgeving nodig hebben om thuis verder te kunnen. Contact en een gastvrije bejegening vormen de basis van deze aanpak.”

Organisatie van de zorg

De nieuw geopende HIC Adolescenten is gehuisvest op Zorgpark Voorburg aan de Boxtelseweg 42 in Vught in een gebouw dat eruit ziet als ‘gewone’ woning. Organisatorisch is GGZ Oost Brabant eindverantwoordelijk voor de HIC Adolescenten en Herlaarhof voor de HIC Jeugd. Inhoudelijk werken beide nauw samen. Met de toevoeging van de HIC voor adolescenten kunnen zowel GGZ Oost Brabant als Reinier van Arkel zorg bieden aan cliënten binnen de gehele opschalingsketen van ambulante naar klinische zorg, waarbij opgedane ervaringen, expertise en medische zorgkennis worden uitgewisseld.

Jongeren en adolescenten voor wie een opname op de HIC is geïndiceerd, worden door de eigen behandelend psychiater/klinisch psycholoog of, buiten kantooruren, door een medewerker van de crisisdienst aangemeld bij de HIC. Een opname kan vrijwillig of gedwongen zijn.