Dagbehandeling

Dagbehandeling is een onderdeel van de behandeling op de polikliniek. Het kan namelijk zijn dat behandelco├Ârdinator van uw kind de inzet van dagbehandeling adviseert omdat intensivering van behandeling noodzakelijk is of om het gedrag van uw kind door middel van observaties beter in kaart te krijgen ten behoeve van diagnostiekverheldering. Dagbehandeling duurt maximaal 4 maanden waarna de behandeling weer voortgezet wordt op de Polikliniek. Uw kind gaat 4 dagen in de week een aantal uren naar dagbehandeling toe en neemt samen met leeftijdgenoten deel aan het behandelprogramma.
Er wordt gewerkt met doelen die samen met u en uw kind zijn opgesteld.

Gezinsbehandeling
Een andere vorm van dagbehandeling is gezinsbehandeling. Hierbij staat het doorbreken van oude patronen en toepassen van nieuwe manieren centraal. Als gezin bepalen jullie samen met de gezinstherapeut waar jullie aan gaan werken.

Terug naar school-trajecten
Wanneer een kind wegens psychiatrische problematiek is vastgelopen binnen het onderwijs, starten we, in samenwerking met zijn of haar school, hulp op om de schoolgang te herstellen. Samen met alle betrokkenen onderzoeken we wat het kind nodig heeft om tot leren te komen en welke vaadigheden versterkt of vergroot kunnen worden.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel