FACT

FACT staat voor Functional Assertive Community Treatment, dat wil zeggen dat wij jongeren die zorg mijden actief benaderen in de eigen omgeving.

Het FACT Jeugdteam is er voor kinderen en jongeren van 0 t/m 22 jaar met complexe problemen voor wie de stap om professionele hulp te zoeken vaak te groot is, ze kunnen de weg naar de reguliere hulp niet vin­den of willen niet geholpen worden (zorgmijders).

Bij deze jongeren speelt (een verdenking op) psychiatrische problemen, regelmatig in combinatie met verslaving, agressie en criminaliteit. De problemen spelen op meerdere gebie­den: in het gezin, op school, in het werk of in contact met anderen. In hun dagelijks leven worden zij hierdoor fors beperkt

Het FACT Jeugdteam zoekt deze jongere actief op in zijn of haar omgeving, dat kan bijvoor­eeld thuis zijn, op school of zelfs op straat. Bij het team staat de jongere cen­traal en sluit het team aan bij de leefwereld, omge­ving en wensen van de jongere. Het FACT Jeugdteam biedt zowel gevraagd als on­gevraagd hulp en neemt daarbij alle levensgebieden mee. Het doel is het ondersteu­nen en verbeteren van de situatie van de jongere.

Zie ook
Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel