Diagnostiek en behandeling

Visie en uitgangspunten van Herlaarhof

 • Traumatisering van een kind is van invloed op het hele gezin. Daarom is de behandeling systeemgericht.
 • Het is voor kinderen belangrijk om, indien mogelijk, een vorm van contact met beide ouders te kunnen onderhouden.
 • Het is voor een goede behandeling van deze kinderen belangrijk dat, indien mogelijk en voldoende veilig, behandelaars een pleger van seksueel misbruik, mishandeling of huiselijk geweld kunnen spreken. Door zijn kant van het verhaal te horen kunnen behandelaars zich beter een beeld vormen van de positie van het kind ten opzichte van die pleger en zo de behandeling beter vormgeven.

Gespecialiseerde diagnostiek en behandeling
Het TRTC kan diagnostiek doen naar de gevolgen van traumatisering waaronder posttraumatische stressklachten en dissociatie, de hechting en ouder-kind interactie. Specialisaties zijn onder andere: incest, incest tussen broers en zussen, misbruik in een netwerk van meerdere plegers, loverboy-problematiek, sektarisch misbruik, brainwashing, dissociatie en dissociatieve stoornissen, preverbaal trauma en trauma en infants en jonge kinderen, ouder-moord, hechtingsproblematiek, adoptie, ouder-kind interactie bij een ouder met psychiatrische problematiek, gezinstraumabehandeling ouders en kind, kinderen in pleegzorg en gezinshuizen en jeugdzorg en trauma bij kinderen met een lichtverstandelijke beperking of psychiatrische stoornis zoals autisme.   

Het TRTC kan ook diagnostiek doen bij vermoedens van seksueel misbruikt met als doel de klachten in kaart te brengen (geen waarheidsvinding).

Enkele onderdelen van het behandel aanbod zijn:

 • Signs of safety (SOS)
 • Resolutions bij ontkenning van vermoedens van ernstige vormen van kindermishandeling zoals incest, Shaken-baby-syndrom, Munchhausen by Proxy.
 • EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) 0-18 jaar
 • CGT (cognitieve gedragstherapie)
 • Ouder kind trauma therapie (OKTT)
 • Slapende Honden
 • Crisishantering voor jongeren
 • Emotieregulatie training
 • Mentaliseren bevorderende therapie (MBT) individueel en voor het gezin
 • Systeemtherapie (EFFT) en ouderbegeleiding
 • Individuele psychotherapie
 • Nonverbale therapieën (zoals muziek en PMT)
 • Medicamenteuze behandeling
 • Klinische fasenbehandeling (3-12 jaar)
 • Klinische focale behandeling (7-18 jaar)

Omdat het belangrijk is een kind in de juiste fase te behandelen zal het TRTC een verwijzing voor een specifiek aanbod altijd eerst inschatten. 

Signs of Safety
Helaas komt het soms voor dat kinderen te maken hebben met geweld of misbruik. Door gesprekken met je ouders en mensen om je heen (bijvoorbeeld opa’s en oma’s, tantes en ooms, vrienden, school of bureau jeugdzorg) helpen we je ouders om het veilig te maken voor jou en je broers en zussen. Je ouders maken een plan om te laten zien dat het veilig is en dat het ook veilig blijft in de toekomst. De mensen om jou heen helpen je ouders om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels van het plan houdt. Het plan wordt ook met jou besproken zodat jij kunt aangeven of je er genoeg vertrouwen in hebt of dat er nog dingen moeten worden aangepast. Je krijgt ook een vertrouwenspersoon die erop let of jij je nog wel veilig genoeg voelt. Lees meer

EMDR
Er wordt je gevraagd terug te denken aan iets wat er is gebeurd, ondertussen wordt je afgeleid door bijvoorbeeld een bewegende hand of door een geluid. Je moet je dan concentreren op het geluid of de beweging. Dit wordt in verschillende afspraken herhaald. De herinnering aan wat er is gebeurd en je gevoelens daarbij worden hierdoor minder sterk. Het wordt steeds minder moeilijk om aan de gebeurtenis terug te denken. Lees meer

Systeembehandeling
Jij en je ouders leren hoe je op een andere manier met elkaar om kunt gaan. We praten met jou en met je ouders om te kijken hoe het thuis beter kan gaan.

Medicatie
Je krijgt medicijnen die je helpen je beter te voelen. Hiervoor ga je naar een arts van Herlaarhof.

Psychoeducatie
Jij en/of je ouders krijgen in een groep uitleg en meer informatie over wat er aan de hand is.

Emotieregulatietraining ERT
Bij de emotieregulatietraining leer in een groep je emoties beter onder controle te krijgen en word je je bewuster van je gedrag. Je deelt je ervaringen met leeftijdsgenoten die dezelfde problemen hebben, je leert je emoties beter te herkennen en hoe jij het beste kan reageren in situaties met heftige emoties. Tenslotte wordt gekeken hoe je een leefstijl kan ontwikkelen waarbij emotionele buien het beste voorkomen kunnen worden. Lees meer

Triple P
In groepsbijeenkomsten leren je ouders hoe ze op een leuke en positieve manier kinderen kunnen opvoeden.

Rots & Water
Hierbij leer je je bewust worden van je lichaam en je houding, waardoor je ook meer zelfvertrouwen krijgt en beter om kunt gaan met andere kinderen of met pesten of zelf minder gaat pesten. Het is een groepstraining waarbij je veel beweegt. Je krijgt oefeningen en deze oefeningen worden daarna in de groep besproken. Lees meer

Vaktherapie
Het kan zijn dat je helemaal niet makkelijk kunt praten. Dan is een praattherapie moeilijk voor je en krijg je therapie met muziek, toneelspelen, knutselen of bewegen. Dit zijn bijeenkomsten in de groep of alleen.

Crisishantering bij jongeren
Een crisis wil zeggen dat het helemaal mis met je gaat. Samen met jouw behandelcoördinator en je ouders stel je een plan op om voor jezelf inzicht te krijgen in het ontstaan van een crisis, jouw emoties die daarbij horen en hoe je zelf kan voorkomen dat je in een crisissituatie terecht komt.

Cognitieve gedragstherapie 

In cognitieve gedragstherapie wordt vaak met een werkboek gewerkt aan de gedachten die je hebt. Je denkt na over situaties die er gebeurd zijn en je stelt oefeningen en experimenten op om te oefenen met ander gedrag. Je oefent dan bijvoorbeeld thuis of op school en de volgende keer bespreek je hoe het gegaan is. Je leert vaak ontspannen en jezelf belonen. Vaak is dit in een groep, soms kom je alleen. Meestal komen je ouders een paar keer om te leren hoe ze jou kunnen helpen.

Stuur door
 1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

 • Colofon
 • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel