Jeugdzorg naar gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Waar de kinder- en jeugdpsychiatrie in 2014 nog betaald werd door de zorgverzekeraar of het zorgkantoor, zijn dat vanaf 2015 de gemeenten. Dat is besloten door de overheid door het invoeren van de nieuwe Jeugdwet. Zij willen daarmee o.a. de samenwerking tussen instellingen verbeteren. Omdat gemeenten minder budget beschikbaar stellen, gaat deze verandering gepaard met forse bezuinigingen bij alle zorginstellingen. Ook Herlaarhof zal in 2015 genoodzaakt zijn bezuinigen door te voeren. Uiteraard ontvangt uw kind de zorg die hij/zij nodig heeft, maar het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw kind een andere behandelaar krijgt. Wanneer de bezuinigingen voor u en uw kind gevolgen heeft, informeren wij u daarover. Hieronder leest u meer over de gevolgen van de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten.

Kinderen/jongeren die op 1 januari in behandeling zijn of op de wachtlijst staan
Er is een overgangsregeling getroffen. Dat wil zeggen dat kinderen/jongeren die voor 1 januari 2015 in behandeling waren bij Herlaarhof, deze behandeling gewoon kunnen voortzetten tot maximaal 31 december 2015. Is er na die tijd nog zorg nodig? Dan moet er een nieuwe verwijzing aangevraagd worden. Voor kinderen/jongeren die aangemeld zijn voor 1 januari 2015 of op de wachtlijst staan met een geldige verwijzing of indicatie geldt dat zij die zorg ook gewoon gaan ontvangen. Er verandert voor hen dus in principe niets, behalve dat de gemeente deze zorg gaat financieren.
In oktober 2014 hebben wij een verplichte informatieoverdracht moeten doen naar gemeenten, zodat zij weten welke zorg zij moeten betalen. Zij ontvingen daarbij alleen de noodzakelijke gegevens en geen medische gegevens.

Verwijzen/aanmelden
In 2015 kunnen huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten blijven verwijzen naar Herlaarhof. Vanaf 2015 kunnen ook de wijkteams/basisteams jeugd en gezin van de gemeenten verwijzen naar Herlaarhof. Wanneer u of uw kind hulp nodig heeft, is het aan de ouders (of de jongere) om te kiezen van welke verwijzer u gebruik wilt maken.
Herlaarhof maakt afspraken met gemeenten over de betalingen. Wanneer de gemeente verwijst (via wijkteams/ basisteam jeugd en gezin) zijn zij al op de hoogte. Wanneer wij een verwijzing krijgen van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist, doen wij een melding bij de gemeente. Uiteraard ontvangen zij alleen de noodzakelijke informatie en nooit medische gegevens zonder uw en/of uw kinds toestemming. Herlaarhof maakt een inschatting van de benodigde zorg en maakt daarover afspraken met de medewerkers van de wijkteams/basisteams van de gemeente.
Herlaarhof heeft afspraken met alle gemeenten in de provincie Noord- Brabant, de regio Rivierenland en de regio Noord Limburg. Wanneer u bij ons wordt aangemeld en wij hebben geen afspraken met uw gemeente, dan nemen wij contact op met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Verhuizen
Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg is het belangrijk dat wij over de juiste adresgegevens beschikken. Wanneer u en/of uw partner en uw kind verhuizen, wilt u dat dan zo snel mogelijk aan ons doorgeven? Dat kan bij uw behandelaar of het secretariaat. Vanaf de verhuisdag betaalt de gemeente waar u heen verhuist de zorg. U heeft geen nieuwe verwijzing nodig.

Ouderbijdrage
Ouders van kinderen/jongeren die in de kliniek of bij de dagbehandeling zijn opgenomen na 1 januari 2015 dienen ouderbijdrage te gaan betalen aan gemeenten. Gemeenten hebben deze ouderbijdrage ingesteld, omdat ouders ook besparen wanneer een kind niet thuis verblijft. Er geldt een ouderbijdrage voor dagdelen en voor verblijf langer dan 1 dag. De ouderbijdrage is afhankelijk van een aantal zaken, kijk daarvoor op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK):
www.hetcak.nl (voor kinderen/jongeren die voor 1 januari 2015 in behandeling waren geldt deze bijdrage niet tot 31 december 2015)

Vervoer
Uw gemeente betaalt in principe het vervoer als er sprake is van een medische noodzaak of bij speciaal onderwijs. Het gaat dan om ambulancevervoer bij crisissituaties, vervoer naar dagbehandeling en naar Zuiderbos(school voor speciaal onderwijs op basis- en middelbareschoolniveau) als uw kind behandeld wordt op de polikliniek. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.

Medicatie
Medicatie die voorgeschreven wordt (m.u.v. kinderen/jongeren in de kliniek) worden nog wel door de zorgverzekering betaald.

18 en dan?
De Jeugdwet geldt in principe voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Vanaf dat moment betaalt over het algemeen de zorgverzekeraar de zorg. Informeer bij vervolg behandeling goed bij de zorgverzekeraar of de zorg vergoed wordt. Wij zorgen uiteraard voor een goede overdracht naar de vervolginstelling.

Meer informatie
Op de website van de overheid:
www.hoeverandertmijnzorg.nl en www.voordejeugd.nl vindt u meer informatie over de veranderingen en op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over uw situatie. Er zijn ook verenigingen van ouders die goede informatie geven over de veranderingen, bijvoorbeeld de website www.balansdigitaal.nl.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen, bij voorkeur per mail:
herlaarhof.alg@reiniervanarkel.nl of per telefoon 073-658 53 50. Wij proberen uw vragen zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.

In Reinier magazine nr.1 (juli 2015) verscheen het achtergrondartikel 'Een half jaar op weg binnen de Wet Jeugdzorg'. In dit artikel de eerste ervaringen van expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie herlaarhof met de nieuwe wetgeving en de samenwerking met gemeenten, huisartsen en zorginstellingen. download artikel als PDF

Hieronder informatie vanuit de verschillende regio's, kies de regio waarin je woont.

Noord Oost Brabant:

Zuid Oost Brabant:

West Brabant Oost:

Zie ook
Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel