Brigitte Lardinoye

Psychiater

Bereikbaarheid

Herlaarhof Vught
(073) 658 53 33

Werkzaamheden

Ik ben kinder- en jeugdpsychiater, momenteel werkzaam in de kliniek LVG (lichte verstandelijke beperking) van Herlaarhof en op de poliklinieken in Vught en Waalwijk. Verder werk ik als consulent bij Kentalis en bij GGMD regio Zuid Nederland (poliklinieken voor dove en slechthorende kinderen met psychiatrische problemen).
Mijn werk bestaat o.a. uit het doen van psychiatrisch onderzoek, het samen met het team maken van een plan voor diagnostiek, behandeling en vervolg, het meewegen van de invloed van eventuele lichamelijke problemen en zo nodig dit uit te zoeken, het zo nodig starten en vervolgen van een medicamenteuze behandeling.
Ik werk nauw samen met andere specialisten zoals klinisch-, gz-psychologen/psychotherapeuten, psychiatrisch geschoolde ambulante medewerkers, jeugdartsen, systeemtherapeuten, psychodiagnostisch medewerkers, muziektherapeut, creatieve en psychomotore therapeuten.

Wat zijn je specialismen?

Mijn specialismen zijn lichte verstandelijke beperking en doof- en slechthorendheid.

Waarom werk je bij Herlaarhof?

Voordat ik aan de psychiatrieopleiding begon heb ik gewerkt als huisarts en consultatiebureau-arts 0-4 jarigen.
Hier is mij zeer duidelijk geworden hoe psychiatrische problemen van invloed kunnen zijn op het welbevinden van het kind en zijn/haar gezin en zijn/haar ontwikkeling.
De motivatie voor de kinder- en jeugdpsychiatrie is zo gewekt en verder gevoed.
Het daarbij in alle stadia nauw betrekken van en samenwerken met ouders/verzorgers vind ik vanzelfsprekend, en van groot belang.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 0900-2020700
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel