Corrie Goderie - van Dijke

GZ-psycholoog

Bereikbaarheid

Polikliniek Herlaarhof, team A
(073) 658 53 33
kjp-poli-teama-zorgadministratie@reiniervanarkel.nl

Werkzaamheden

Ik werk bijna 25 jaar op Herlaarhof als gz-psycholoog binnen poli-teams waar zowel ontwikkelings- en informatieverwerkingsstoornissen (zoals ASS, ADHD, ADD, Ticstoornis, Leerstoornissen) worden gediagnosticeerd en behandeld, als emotionele problemen (bijv. angst, dwang, depressie). Ik houd mij binnen het huidige team vooral bezig met sociaal-emotioneel en persoonlijkheidsonderzoek, traumabehandeling (EMDR) en psycho-educatie hechting en trauma. Daarnaast geef ik supervisie aan collega-psychologen die hun gz-registratie (registratie gezondheidszorgpsycholoog) willen halen, en werk ik als behandelcoördinator.

Wat zijn je specialismen?

Ik heb veel ervaring op het gebied van differentiaaldiagnostisch sociaal-emotioneel onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Differentiaaldiagnostisch onderzoek wordt ingezet wanneer het na de intake niet echt duidelijk is waar de klachten (bijv. woede-uitbarstingen, stemmingsklachten, angst, concentratieproblemen) vandaan komen. Ik probeer dan door middel van psychologisch onderzoek meer zicht te krijgen op wat er onderliggend kan spelen: kinderfactoren of zijn de klachten meer reactief, d.w.z. het gevolg van recente of eerdere gebeurtenissen en ervaringen. Bij dit laatste kunnen gezinsfactoren, trauma en hechting in beeld komen.
Ik ben een generalist, maar wel met specifieke kennis over en affiniteit met hechtingsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen. Ook doe ik de traumabehandelingen (EMDR).

Waarom werk je bij Herlaarhof?

Kinderen en jongeren hebben altijd mijn interesse gehad. Ze zijn op veel gebieden in ontwikkeling. Dat maakt hen boeiend en leuk, maar ook kwetsbaar. De kinderen en jongeren die op Herlaarhof worden aangemeld, hebben het vaak moeilijk. Hun ouders of verzorgers maken zich (grote) zorgen over hun ontwikkeling. Ik ervaar het als mooi en zinvol om vanuit mijn vak en betrokkenheid, samen met ouders, verzorgers, collega's, school, etc., met behulp van goede diagnostiek en gepaste behandeling, een bijdrage te kunnen leveren aan verbetering of herstel.
Herlaarhof is een grote organisatie, waardoor het mogelijk is vanuit meerdere disciplines samen naar een kind of jongere te kijken (interdisciplinair werken) en er een breed behandelaanbod is.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel