Organisatie

Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugd psychiatrie biedt tweede en derdelijns specialistische kinder- en jeugdpsychiatrischezorg in 120 gemeenten in heel Brabant. Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel.

Wij zijn er voor kinderen met psychiatrische problemen in combinatie met systeemproblematiek, en kinderen met minder gecompliceerde psychiatrische problematiek maar met een complexe leefomgeving.Om de meervoudige problematiek te ontrafelen beschikken medewerkers in ons expertisecentrum over een bredekennis van alle psychiatrische domeinen. We zijn in staatom alle psychiatrische beelden te herkennen, maar we zullen ze niet allemaal zelf behandelen.Diagnostiek en behandeling worden vanuit een systemische visie uitgevoerd.

Herlaarhof vervult nadrukkelijk de rol van specialist in de keten van zorg voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. Onze missie, visie, expertise en het behandelaanbod maken dit zichtbaar. Waar wij voor staan is en waar naar we op weg zijn lees je in de bijgevoegde Visual Herlaarhof. (PDF)

Missie
Voor kinderen en jongeren met de meest complexe psychiatrischeproblematiek die stagneren in hun ontwikkelingen hun gezin is Herlaarhof, centrum voor kinder- enjeugdpsychiatrie hét expertisecentrum bij uitstek.

Visie
Met specialistisch maatwerk gericht op herstel zetten we,in samenwerking met partners, het kind en het gezin inhun kracht. We streven er naar dat ieder kind en iederejongere naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving.Een snel toegankelijke specialistische diagnostiek en (toeleidingtot) de beste behandeling dragen hiertoe bij, netals het delen van onze expertise met cliënten en onze samenwerkingspartnersbinnen en buiten de zorg.

Kwaliteit
Herlaarhof vindt het belangrijk om veilige zorg te leveren van goede kwaliteit. De tevredenheid van kinderen en hun ouders/verzorgers is daarbij ons vertrekpunt. Uit het hebben van een kwaliteitscertificaat (sinds 2007) blijkt dat er door onze medewerkers voortdurend gewerkt wordt aan verbetering.

Herlaarhof is ISO gecertificeerd.Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel