Crisisafdeling

De crisisafdeling van Herlaarhof is voor jongeren met heftige psychische problemen. Zij zijn bijvoorbeeld erg in de war, depressief, angstig of willen zichzelf iets aandoen. Deze jongeren kunnen een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen en hebben direct hulp en opvang nodig in een veilige omgeving. In noodsituaties wordt meestal de huisarts of de politie gebeld. Zij zorgen dat je, eventueel per ambulance, naar Herlaarhof wordt gebracht. De meeste jongeren op de crisisafdeling zijn vrijwillig opgenomen, dat wil zeggen op verzoek van de jongere en/of ouders zelf of met toestemming van hen. Het kan zijn dat zij zelf dat niet zo ervaren. Sommige jongeren worden gedwongen opgenomen via de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, deze wet regelt de rechten van jongeren die gedwongen zijn opgenomen). Deze jongeren geven dan zelf geen toestemming voor opname, maar gedwongen opname is op dat moment de enige oplossing.

Gedwongen opname kan door:

  • Een In Bewaring Stelling (IBS) is een spoedprocedure om iemand binnen 24 uur op te laten nemen. Een IBS wordt gebruikt bij een acute crisissituatie. Een psychiater onderzoekt je, stuurt het onderzoek naar de burgemeester en die beslist of hij een IBS af geeft en de jongere gedwongen laat opnemen. Een IBS is maximaal 3 weken geldig.
  • Een Rechtelijke Machtiging (RM) is een beslissing van de officier van justitie om iemand gedwongen op te nemen, deze is een half jaar geldig en kan daarna verlengd worden. Een RM wordt gebruikt als er geen sprake is van een acute crisissituatie, maar een gedwongen opname wel nodig is.
    Bij zowel de RM als bij de IBS krijg je een advocaat toegewezen.

Hier lees je meer over de wet BOPZ.

Hoe ziet de crisisafdeling eruit?
Op de crisisafdeling zitten maximaal 8 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en werkt een team groepsleiders. De crisisafdeling ziet er hetzelfde uit als alle andere groepen. Een woonkamer met televisie en computer, eetkamer en keuken, badkamer en tuin. Je hebt je eigen slaapkamer met daarin een bed, afsluitbare kledingkast en een bureau. Je mag eigen spullen meenemen om eigen slaapkamer gezelliger te maken, zoals posters, foto’s en knuffels.
Het verschil met andere groepen is dat de buitendeur in principe op slot zit. Medewerkers hebben de sleutel, wanneer je van de afdeling af wil, kan je dit vragen. De crisisafdeling heeft extra voorzieningen: een Intensive Care unit (IC) en een separeerruimte. De IC is een afgesloten deel van de crisisafdeling. Als jongeren nog zo in de war zijn dat er geen afspraken met ze te maken zijn, verblijven ze voorlopig in het gedeelte waar zij intensieve behandeling krijgen. De separeerruimte is een afsluitbare kamer met daarin een bed.

Als een situatie uit de hand loopt, mogen medewerkers van Herlaarhof middelen of maatregelen toepassen, zoals het afzonderen in de separeerruimte of het gedwongen toedienen van medicatie. Medewerkers van Herlaarhof proberen deze middelen en maatregelen zo min mogelijk en zo kort mogelijk in te zetten, alleen soms is er geen andere mogelijkheid. De middelen en maatregelen worden altijd meteen gestopt als de situatie weer goed te hanteren is. Herlaarhof meldt het inzetten van middelen of maatregelen aan je ouders en aan de Inspectie voor de volksgezondheid.

Een dag op de crisisafdeling
Het is afhankelijk van de problemen van de jongeren hoe een dag op de crisisafdeling eruit ziet. De eerste dag op de crisisafdeling vindt er een gesprek plaats met je ouders over je situatie en de praktische zaken. Je neemt nog niet deel aan groepsactiviteiten. Wanneer het weer wat beter gaat, ziet de dag er ongeveer als volgt uit. ‘s Ochtends ontbijt je. Vervolgens open je samen met andere jongeren de dag, waarna je een groepsactiviteit hebt. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: zwemmen, buiten spelen, voetballen, televisie kijken of naar het dorp gaan (alleen of samen met de groepsleiding). Dat hangt af van de afspraken en waar je aan wilt werken. Tussen de middag lunch je met de groep en heb je een taak, zoals je kamer opruimen. ’s Middags heb je weer een groepsactiviteit. Daarna wordt er gezamenlijk wat gedronken met de groep. Je kunt met groepsgenoten en groepsleiding bijpraten. Overdag kan het ook zijn dat je afspraken hebt voor onderzoeken, behandelingen en therapieën hebt, deze worden van te voren ingepland. Om ongeveer 17.30 uur wordt er samen met de groep warm gegeten. ’s Avonds is de dagafsluiting en kun je tv kijken. De bedtijden zijn vastgesteld op leeftijd, dat is tussen 21.00 en 22.00 uur.
Regelmatig is er een thema-avond op Herlaarhof, bijvoorbeeld een halloween avond, pyjamaparty of gameavond.

In principe ga je één weekend (van vrijdag 15.30 uur tot zondagmiddag) per twee weken naar huis. Op vaste tijden is het mogelijk om bezoek te ontvangen, zoals je ouders of familie. Dat gaat in overleg met de groepsleiding. Dit geldt ook voor bellen en internetten.
Wanneer je niet meer in crisis bent en er wordt verwacht dat je niet meer in crisis komt, word je overgeplaatst naar een andere groep van de jeugdkliniek van Herlaarhof.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel