Kosten

Vanaf 1 januari 2015 wordt de kinder- en jeugdpsychiatrie betaald door je gemeente. Jouw behandeling wordt dus in principe betaald door je gemeente.
Bij opname in de kliniek of dagbehandeling kan het zijn dat je gemeente een ouderbijdrage vraagt. Informeer hiervoor bij je gemeente. Meer informatie over de ouderbijdrage vind je op www.cak.nl

Herlaarhof heeft afspraken met de gemeenten over betalingen. Wanneer de gemeente verwijst (via wijkteams/ basisteam jeugd en gezin), zijn zij op de hoogte. Wanneer wij een verwijzing krijgen van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist, geven wij aan de gemeente door dat wij een aanmelding hebben ontvangen. Uiteraard ontvangen zij alleen de noodzakelijke informatie en nooit medische gegevens zonder jouw en/of je ouders toestemming.

Herlaarhof heeft afspraken met alle gemeenten in de provincie Noord- Brabant, de regio Rivierenland en de regio Noord-Limburg. Wanneer je bij ons wordt aangemeld en wij hebben geen afspraken met je gemeente, dan nemen wij contact op met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie over de nieuwe jeugdwet vind je hier

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel