Praktische informatie

Rechten & plichten 

Er bestaan enkele wetten, die de rechten regelen van mensen die behandeld worden of opgenomen zijn in de gezondheidszorg. Deze wetten zijn ook belangrijk voor kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij Herlaarhof. Bij een behandeling of opname van een jongere van 12 tot 16 jaar moeten de ouders én de jongere toestemming geven. Is er een verschil van mening dan zal de behandelaar proberen de ouders en jongere op één lijn te krijgen. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissingen nemen over hun behandeling.

De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst regelt de relatie tussen jou (je ouders) en je behandelaar. Jij hebt recht op bijvoorbeeld informatie over de behandeling. Maar tegelijkertijd heb je de plicht om de behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van jouw problemen. Zo zijn er allerlei rechten en plichten die te maken hebben met de behandeling voor zowel jou als de behandelaar in deze wet opgenomen.

De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) regelt de rechten van kinderen en jongeren die niet vrijwillig zijn opgenomen in de kliniek. Volgens de wet zijn er verschillende manieren om niet vrijwillig te worden opgenomen:

  • Een IBS, een inbewaringstelling, is een spoedprocedure om iemand binnen 24 uur op te laten nemen. Een IBS wordt gebruikt bij een acute crisissituatie. Een psychiater onderzoekt je, stuurt het onderzoek naar de burgemeester en die beslist of hij een IBS af geeft en de jongere gedwongen laat opnemen. Een IBS is maximaal 3 weken geldig.
  • Een RM, rechtelijke machtiging, is een beslissing van de officier van justitie om iemand gedwongen op te nemen, deze is een half jaar geldig en kan daarna verlengd worden. Een RM wordt gebruikt als er geen sprake is van een acute crisissituatie.

Huisregels zijn nodig om te regelen hoe je met een aantal zaken op Herlaarhof omgaat. Huisregels zijn dus regels die ervoor zorgen dat zowel jij en je ouders als medewerkers weten hoe je met elkaar omgaat en wat wel en niet mag. Huisregels krijg je uitgereikt wanneer je opgenomen wordt.

Op deze website vind je meer informatie over de rechten en plichten: www.jadokterneedokter.nl (website voor kinderen en jongeren over rechten).

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel