Trauma

Herlaarhof is geselecteerd door het landelijk centrum vroegkinderlijke chronische traumatisering (LCVT) als top referent trauma centrum. Een top referent trauma centrum is erkend gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen. Het TRTC Herlaarhof heeft een bovenregionale functie. Herlaarhof heeft een team waarbinnen de unieke combinatie van specialisatie op gebied van infant mental health en trauma kan worden geboden. Voor deze kinderen kan een behandeling worden vormgegeven gericht op traumaverwerking en verbetering van de hechting.

Top Referent Traumacentrum (TRTC) Herlaarhof is al vele jaren betrokken bij onderzoek en behandeling van kinderen met trauma’s. Al onze ervaring (zwembad affaire, gespecialiseerde psychiatrische pleegzorg, trauma specialisatie, ervaring met vechtscheidingen) hebben we gebundeld in een team, waarmee we ook deel uitmaken van de expertgroep complex trauma van het landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie.

Het TRTC Herlaarhof biedt gespecialiseerde traumahulpverlening aan kinderen en hun ouders, verzorgers en familie die op jonge leeftijd schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Wanneer een kind iets onverwachts of vervelends meemaakt, wat schokkend en heftig is, kan het zijn dat het kind daar een trauma aan over houdt. Het kan gaan om iets dat het kind één keer meemaakt, maar het kan ook zijn dat het langere tijd duurt. Voorbeelden van gebeurtenissen zijn: een auto ongeluk, brand, of getuige zijn van ruzies en geweld tussen ouders, geslagen of mishandeld zijn, seksueel misbruik, verwaarloosd zijn, iemand van wie je houdt onverwachts verliezen, lang in het ziekenhuis liggen, ziek zijn en pijn hebben, afgestaan zijn en geadopteerd worden. 

Kinderen kunnen hier verschillend op reageren. Sommigen willen er niet over nadenken en praten, sommigen juist wel. Kinderen kunnen er nachtmerries van krijgen, angstig, boos of verdrietig zijn en ruzie maken. Of ze trekken zich terug en hebben nergens meer zin in. Ze kunnen gedragsproblemen krijgen, spijbelen of drugsgebruiken. Op school kunnen er leer- en concentratie problemen ontstaan. Ook kunnen ze problemen hebben in het omgaan met andere kinderen of problemen hebben in de hechting aan volwassenen. Kinderen kunnen een hekel krijgen aan zichzelf of niemand meer willen vertrouwen en negatief denken. Ook kunnen kinderen lichamelijke klachten krijgen. Ook als een kind te jong was om het zich te herinneren kan er sprake zijn van traumatisering en is behandeling mogelijk.

TRTC Herlaarhof brengt de klachten in kaart en kan onderzoek doen naar de gevolgen van de traumatisering. Daarbij kijken we niet alleen naar het kind, maar ook hetgeen de eigen ouders, verzorgers en familie inbrengen: wat kan de ontplooiing van het kind ondersteunen en wat belast of bedreigt het kind.

Het TRTC kan ook een bijdrage leveren aan het creëren van veiligheid in gezinnen. Er zijn gesprekken met ouders en kind, waarin informatie wordt gegeven over de gevolgen van het trauma en wat kinderen zelf kunnen doen, zodat zij daar minder last van hebben in het dagelijks leven. Ouders of verzorgers kunnen begeleiding krijgen om het kind beter te leren begrijpen of om te leren omgaan met hun gedrag. Kinderen krijgen begeleiding waarbij zij zich bewust worden van gedachten, gevoelens en gedrag, om deze onder controle te krijgen en kunnen hiermee oefenen.
Er wordt EMDR (0-18 jaar) of cognitieve gedragstherapie (vanaf 8 jaar) ingezet om herinneringen die het kind aan de gebeurtenis heeft te verwerken. Aan het eind van de behandeling kan het TRTC adviseren ten aanzien van vervolgbehandeling of begeleiding.

Bij TRTC Herlaarhof vinden we het ook belangrijk dat kinderen, indien mogelijk, contact kunnen houden met beide ouders. Ook vinden we het belangrijk om een vermoedelijke ple- ger of beschuldigde van seksueel misbruik, mishandeling of huiselijk geweld te spreken. Dat helpt behandelaars om zich een beeld te vormen van wat het kind heeft meegemaakt en de behandeling vorm te geven.

Zie ook
Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel