Verwijzen naar Herlaarhof

Wanneer verwijzen naar Herlaarhof?
Bij een (vermoeden van) psychiatrische en/of psychosociale problematiek bij kinderen/jeugdigen van 0 - 18 jaar. Herlaarhof biedt diagnostiek en behandeling (in multi-disciplinaire teams) van psychiatrische en/of psychosociale problematiek op verschillende locaties, zowel poliklinisch, klinisch en dagbehandeling.

Wie mogen verwijzen naar Herlaarhof?
Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten mogen verwijzen naar Herlaarhof. Daarnaast mogen Bureau Jeugdzorg en wijkteams/basisteams jeugd en gezin van gemeenten verwijzen naar Herlaarhof.

Hoe kun je verwijzen naar Herlaarhof?
Verwijzen kan door middel van het opsturen van een ingevuld en ondertekend verwijsformulier Herlaarhof. Voor het snel in behandeling nemen van de verwijzing is het van groot belang dat u het formulier volledig invult!
De huisarts heeft de mogelijkheid om met behulp van Zorgdomein de cliënt te verwijzen naar Reinier van Arkel. Indien de huisarts niet bij Zorgdomein is aangesloten kan de huisarts gebruik maken van het verwijsformulier

Verwijsformulier medisch specialist (WORD)
Verwijsformulier medisch specialist (pdf)

Verwijsformulier gemeente (WORD)
Verwijsformulier gemeente (PDF)

Toelichting bij het verwijsformulier Herlaarhof (PDF)

Aanmelding & Consultatie Herlaarhof
Postbus 10150
5260 GB Vught
Tel: 0900 - 2020700
Fax: 073 - 658 5355
ACH@reiniervanarkel.nl

Op de verwijzing moet tegenwoordig (naast de cliëntnaam etc) minimaal staan:
Naam verwijzer
AGB code verwijzer
Handtekening verwijzer (niet in opdracht getekend)
Datum verwijzing (moet liggen voor in inschrijfdatum)
Verwijzing voor basis (1e lijn) of gespecialiseerd (2e lijn) GGZ met AGB code enz.

Bij de regio’s/gemeenten waar de financiering van de zorg op basis van afgesloten DBC’s (pxq) is, kan Reinier van Arkel/Herlaarhof de zorg voor de cliënt pas starten op het moment dat de toewijzing vanuit de gemeente (JW301) ontvangen is.  Een uitzondering hierop vormen cliënten die crisis- of spoedzorg nodig hebben.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 0900-2020700
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel