Wanneer Herlaarhof?

Herlaarhof is een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar bij wie sprake is van ernstige psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan.
Uitzondering: Voor FACT-behandeling geldt een leeftijd tot 21 jaar. Daarnaast kunnen jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, tot 23 jaar, verwezen worden.

Voor meer informatie over de verschillen tussen basis GGZ en specialistische GGZ klik hier

Herlaarhof biedt ook consultatie aan verwijzers en andere zorgprofessionals.
Hier vind je in een overzicht wat Herlaarhof doet en voor wie (infographic)

Onze opnamemogelijkheid, het multifunctioneel centrum voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en het Top Referent Trauma Centrum hebben een bovenregionale functie. Ook bieden we Jeugdhulpverlening.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel