Wanneer verwijzen naar Herlaarhof?

Herlaarhof is een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar bij wie sprake is van ernstige psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan.

Uitzonderingen op deze leeftijdsgrens zijn:
FACT Jeugd: leeftijd tot en met 22 jaar. Vanaf 23 jaar FACT volwassenen. 
- jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking: leeftijd tot en met 19 jaar. Vanaf 20 jaar poli LVB&B (Reinier van Arkel).

Voor meer informatie over de verschillen tussen basis ggz en specialistische ggz klik hier.

Herlaarhof biedt ook consultatie aan verwijzers en andere zorgprofessionals.

Onze opnamemogelijkheid, het multifunctioneel centrum voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en het Top Referent Trauma Centrum hebben een bovenregionale functie. Ook bieden we Jeugdhulpverlening.


Zie ook
Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel