Wanneer verwijzen naar Herlaarhof?

Herlaarhof is een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar bij wie sprake is van ernstige psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan.

Uitzondering: Voor FACT-behandeling en voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking geldt een leeftijd tot 23 jaar.

Voor meer informatie over de verschillen tussen basis ggz en specialistische ggz klik hier.

Herlaarhof biedt ook consultatie aan verwijzers en andere zorgprofessionals.

Onze opnamemogelijkheid, het multifunctioneel centrum voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en het Top Referent Trauma Centrum hebben een bovenregionale functie. Ook bieden we Jeugdhulpverlening.


Zie ook
Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel