Portret16 Portret16

Herstelpunt Herlaarhof

Het Herstelpunt is een klein team dat volop in ontwikkeling is. We bestaan uit herstelcoaches, professionals met eigen ervaring, ervaringswerkers en ouderervaringsdeskundigen.

Het Herstelpunt Herlaarhof werkt methodisch en vraaggericht zowel voor de individuele cliënt als voor een groep. We bieden zorg op maat, waarbij de cliënt centraal staat. De teamleden gebruiken op professionele wijze de eigen ervaring. 

Mocht je contact willen met het Herstelpunt om welke reden dan ook, dan kun je mailen naar herstelpuntherlaarhof@reiniervanarkel.nl. De eerste contactpersoon is Dide Hoop.

 

 

In de herstelgerichte benadering betekent herstellen dat je het eigen leven opnieuw vormgeeft waarbij de opgedane ervaringen verwerkt en geïntegreerd zijn. Het doel is dat je een bewuste, nieuwe betekenis geeft aan je leven.

Herstelpunt Herlaarhof belooft dat we de weg naar herstel samen bewandelen. We gaan ervan uit dat je in meer of mindere mate zelf je behandelproces mee bepaalt. Wanneer een uitdaging te groot voor je is, delen we die op in stappen die je wél aankunt. Zo verandert je psychische kwetsbaarheid van ‘te groot om te overzien’ in ‘klein genoeg om mee te leven’.

'We functioneren allemaal het best als we grip hebben op ons leven'