Vaderdochter Vaderdochter

Over Herlaarhof

Herlaarhof biedt specialistische ggz-zorg en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en
jeugdigen met de meest ernstige psychische aandoeningen, die stagneren in hun ontwikkeling in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.

Wij zijn er voor mensen met (dreigende) ernstige psychische problematiek en hun naasten
We zijn bereikbaar en beschikbaar voor de cliënt, zijn naasten en onze partners in het zorgnetwerk. In het netwerk maken we zichtbaar welke specialistische zorg we bieden. We voelen ons er (mede-)verantwoordelijk voor dat mensen de juiste zorg op de juiste plaats krijgen.

We bieden hoogwaardige tweedelijns specialistische zorg
We werken continu samen aan verbetering van de zorg aan onze cliënten en hun naasten. Kwaliteit van onze zorg, sturing op behandelduur en vermindering van wachttijden hebben daarbij in het bijzonder de aandacht.

Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis
We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat iedereen mee kan doen in de samenleving. We werken op basis van het gedachtegoed van positieve gezondheid aan functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel.

Herstellen doe je thuis. We leveren onze zorg zo dichtbij als mogelijk
Wij leveren zoveel mogelijk zorg thuis, in samenwerking met cliënten, naasten en andere formele en informele partners.

We leveren onze zorg samen met de cliënt, zijn naasten en in een subregionaal netwerkverband
Behandelingen slagen alleen wanneer de samenwerking met het informele en formele netwerk rondom het kind (de zogenaamde resourcegroepen) optimaal is. Onze prioriteit is het samenwerken met wijkteams, huisartsen, scholen en de generalistische basis-ggz.