Formulier Formulier

Het dossier bij Herlaarhof

Als je bij Herlaarhof in behandeling komt, krijg je een persoonlijk dossier. Dit dossier, het elektronisch cliëntendossier (ECD), bevat gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorgverlening. Zoals je verhaal, je behandelplan en aantekeningen van gesprekken. Maar ook verwijsbrieven, ontslagbrieven, overdrachtformulieren en onderzoeksresultaten maken deel uit van je dossier. Het dossier is opgeslagen in een beveiligd computersysteem.