Portret12 Portret12

Jouw rechten

Wanneer je wordt aangemeld bij Herlaarhof wordt er vaak veel voor jou geregeld. Dit betekent niet dat jij geen inspraak hebt tijdens jouw behandeling. Je hebt het recht hierover mee te praten. Er zijn ook dingen die je tijdens je behandeling móét doen, dit noemen we plichten.

Kinderen en jongeren

Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst

Als je 12 jaar of ouder bent, kun je zelf meedenken over jouw behandeling en heb je het recht om genoeg informatie te krijgen over je behandeling. Maar je hebt ook de plicht je behandelaren goed en eerlijk te vertellen over de dingen die je dwarszitten.

Al deze rechten en plichten staan opgeschreven in de wet. Deze wet noemen we de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Het hangt af van je leeftijd welke rechten en plichten je hebt tijdens je behandeling. Ben je benieuwd naar meer informatie over jouw rechten en plichten?

Neem een kijkje op deze site

Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Soms is het nodig dat jouw zorgverleners voor jou beslissingen moeten nemen tijdens je behandeling op Herlaarhof, bijvoorbeeld wanneer het je zelf niet meer lukt om verstandige keuzes te maken. Als dit gebeurt, dan gelden er andere rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn ook opgeschreven, maar in een andere wet: de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ). Wil je meer weten over jouw rechten bij verplichte zorgverlening

kijk dan op deze site