Klinischgesprek2 Klinischgesprek2

Intake

Tijdens de intake brengt de behandelaar van uw kind samen met u en uw kind de klachten in kaart. Hierbij kijken we ook naar wat er goed gaat.

Ouders

Het is belangrijk dat u voor de intake de belangrijke informatie aan Herlaarhof doorgeeft. Denk hierbij aan schoolinformatie, verslaglegging van eerdere hulpverlening, toestemmingsverklaring en mogelijke vragenlijsten.

Als u hier vragen over hebt dan kunt u contact opnemen met Aanmelding en Consultatie Herlaarhof (ACH):

Contactgegevens ACH

Als u belt, krijgt u een keuzemenu: 

  • Optie 1: u bent verwijzer en belt voor een crisis of spoedsituatie
  • Optie 2: u bent verwijzer en belt over een beschikking
  • Optie 3: u belt voor contact met ACH
  • Optie 4: u belt voor een herhaalrecept
  • Optie 5: u belt over een kind dat al in behandeling is of u hebt een vraag over de afspraak van uw kind