Groep2 Groep2

Onderwijs

School is een belangrijk onderdeel in het leven van uw kind. Als uw kind bij Herlaarhof in behandeling is, gaat uw kind in principe naar zijn of haar eigen school. 

Ouders

Wanneer dit toch niet mogelijk is, kan het zijn dat uw behandelaar adviseert om uw kind (tijdelijk) te plaatsen op Zuiderbos. Zuiderbos is een school voor speciaal onderwijs op basisschoolniveau en middelbareschoolniveau en werkt veel samen met Herlaarhof. Herlaarhof en Zuiderbos gaan uit van één kind, één plan: de behandeling en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd en vormen één geheel in het behandelplan.

Herlaarhof en Zuiderbos werken ook samen om kinderen en jongeren, die niet meer naar school gaan, weer terug te begeleiden naar school.

Zuiderbos heeft vestigingen in Vught, Veldhoven en Helmond, vlakbij de vestigingen van Herlaarhof.

Ga naar de website van Zuiderbos

Extra ondersteuning

Wanneer uw kind naar zijn of haar eigen (reguliere) school gaat, kan het soms zijn dat het niet goed gaat op school en uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De eerste stap voor extra ondersteuning is het Samenwerkingsverband. Zij bieden ambulante begeleiding aan leerlingen die intensieve zorg op school nodig hebben.

Wanneer uw kind dreigt vast te lopen op school en er sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische problematiek dan kan school OZAPP inzetten. OZAPP staat voor Onderwijs Zorg Arrangement Psychiatrische Problematiek.

OZAPP kan alleen worden ingezet als uw kind ook is aangemeld bij een specialistische ggz, zoals Herlaarhof. De behandelcoördinator van Herlaarhof en de trajectbegeleider van OZAPP stellen samen een integraal plan voor uw kind op, met als eerste doel het voorkomen van verdere achteruitgang.