Onderzoek

Waarom doet Herlaarhof onderzoek?

Vaak is het niet duidelijk waar de problemen van uw kind vandaan komen. Het is dan belangrijk dat Herlaarhof hier onderzoek naar doet, we noemen dit diagnostiek. We kijken dan naar waar uw kind goed in is en wat hij/zij lastig vindt op school, thuis en in het contact met anderen. De behandelaar kijkt samen met jullie welke onderzoeken nodig zijn. Hierbij wordt altijd gekeken naar welke informatie er al is en wat er nog nodig is. Als we weten waar de problemen van uw kind vandaan komen, kunnen we uw kind beter helpen. Vaak zal de behandelaar met u in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind van baby af aan.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. Wanneer uw kind in behandeling komt bij Herlaarhof, kijken wij samen met u en uw kind welke onderzoeken uw kind nodig heeft.

Thuis
We praten met uw kind en met de mensen om hem/haar heen zoals jullie als ouders, broertjes en zusjes om te horen hoe jullie met elkaar omgaan, wat jullie wel en niet leuk vinden om samen te doen. Het kan ook zijn dat we bij jullie thuis langskomen om een nog beter beeld te krijgen, middels een observatie.

School
Om uw kind goed te leren kennen willen we weten op welke school hij/zij zit en hoe uw kind op school functioneert op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. We willen weten welke vakken uw kind leuk en minder leuk vindt, welke vakken uw kind moeilijk vindt en waar hij/zij goed in is. We komen op school kijken om te zien hoe uw kind functioneer in de klas en hoe hij/zij omgaat met klasgenootjes en de leerkracht.

Psychologische onderzoeken
Door middel van onderzoeken kijken we naar wat uw kind goed en minder goed kan en naar hoe het geheugen, de aandacht en het concentratievermogen werken. Dit kunnen bijvoorbeeld testen, vragenlijsten, spelletjes en opdrachten zijn. Dit noemen we psychologische onderzoeken (bijvoorbeeld IQ-onderzoek, Sociaal-Emotioneel onderzoek). Ook zal uw kind middels een gesprek een onderzoek krijgen bij de psychiater.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel