Gesprek5 Gesprek5

Onderzoek

Vaak is het niet duidelijk waar de problemen van uw kind vandaan komen. Het is dan belangrijk dat Herlaarhof hier onderzoek naar doet, we noemen dit diagnostiek.

Ouders

Waarom doet Herlaarhof onderzoek?

Bij het onderzoek kijken we naar waar uw kind goed in is en wat hij of zij lastig vindt op school, thuis en in het contact met anderen. De behandelaar kijkt samen met u welke onderzoeken nodig zijn. Hierbij kijken we altijd naar welke informatie er al is en wat er nog nodig is. Als we weten waar de problemen van uw kind vandaan komen, kunnen we uw kind beter helpen. Vaak zal de behandelaar met u in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind van baby af aan.

Thuis

We praten met uw kind, met u en andere mensen om hem of haar heen, zoals broertjes en zusjes. We willen graag weten hoe u met elkaar omgaat, wat u wel en niet leuk vindt om samen te doen. Het kan ook zijn dat we bij u thuis langskomen om een nog beter beeld te krijgen.

School

Om uw kind goed te leren kennen willen we weten op welke school hij of zij zit en hoe uw kind op school functioneert op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. We willen weten welke vakken uw kind leuk en minder leuk vindt, welke vakken uw kind moeilijk vindt en waar hij of zij goed in is. We komen op school kijken om te zien hoe uw kind functioneert in de klas en hoe hij of zij omgaat met klasgenootjes en de leerkracht.

Psychologische onderzoeken

Door het doen van onderzoeken kijken we naar wat uw kind goed en minder goed kan en naar hoe het geheugen, de aandacht en het concentratievermogen werken. Dit kunnen bijvoorbeeld testen, vragenlijsten, spelletjes en opdrachten zijn. Dit noemen we psychologische onderzoeken (bijvoorbeeld IQ-onderzoek, Sociaal-Emotioneel onderzoek). Ook krijgt uw kind een gesprek bij de psychiater.