Portret3 Portret3

Samenwerken met gemeenten

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij nemen daarmee een belangrijke regierol in voor het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverleningsinstanties.

Ouders

Dat betekent dat Herlaarhof alleen de zorg levert die nodig is vanuit Herlaarhof en als het mogelijk is de zorg wordt afgeschaald naar een andere hulpverleningsinstantie. Hierbij wordt altijd samen met u en uw kind gekeken naar wat de best passende zorg is. Door samen te werken met gemeenten kunnen we zorg inzetten die goed aansluit op de hulpvraag van uw kind.

Herlaarhof maakt afspraken met gemeenten over de betalingen. Wanneer de gemeente verwijst (via wijkteams/ basisteam jeugd en gezin) zijn zij al op de hoogte. Kijk op de website van uw gemeente hoe zij u kunnen ondersteunen bij het vinden van de juiste hulpverleningsinstantie(s).

Wanneer wij een verwijzing krijgen van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist, doen wij een melding bij de gemeente. Uiteraard ontvangen zij alleen de noodzakelijke informatie en nooit medische gegevens zonder uw en/of uw kinds toestemming. Herlaarhof maakt een inschatting van de benodigde zorg en maakt daarover afspraken met de medewerkers van de wijkteams/basisteams van de gemeente. De gemeente zorgt voor de benodigde beschikking.

Herlaarhof heeft afspraken (contracten) met alle gemeenten in de provincie Noord- Brabant, de regio Rivierenland en de regio Noord-Limburg. Wanneer uw kind bij ons wordt aangemeld en wij geen afspraken met uw gemeente hebben, dan nemen wij contact op met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.