Familie6voorstartpagina Familie6voorstartpagina

Welke hulp is er voor jou als ouder?

Familie en naasten kunnen altijd contact opnemen met de FBR via 06 82 55 14 97 of fbr@reiniervanarkel.nl

Bij het Herstelpunt kun je de oudercursus volgen

Bij de familie- en betrokkenenraad (FBR) kun je terecht met vragen en signalen. Samen met de FBR zoek je naar een antwoord/oplossing.

De leden van de familie- en betrokkenenraad hebben allemaal een familielid of naaste met psychische klachten. Zij hebben vaak veel meegemaakt, kennen angstige perioden, gevoelens van machteloosheid, verdriet en stress, maar ook van opluchting, tevredenheid en blijheid als herstel is gestart en er vooruitgang is bij hun familielid of naaste.

FBR-leden zijn mantelzorgers en ervaringsdeskundigen. Dat bindt en motiveert hen om als een hecht team met respect voor elkaars capaciteiten samen te werken waarbij ieder lid taken op zich neemt die bij hem of haar passen.

De FBR is geen anonieme club, maar een onafhankelijke groep die probeert in de ggz-instelling Reinier van Arkel familie en naasten te ondersteunen, vanuit de opvatting dat met hulp en begeleiding van familie en naasten het herstel van de cliënt beter verloopt. Familie en naasten moeten als het ware ‘mee herstellen’, gelijke tred houden met het herstel. Daarom is triadisch werken zo belangrijk: behalve de cliënt en de behandelaar, is de familie een evenwaardige derde partij.

De FBR kan en mag de Raad van Bestuur en het management gevraagd en ongevraagd advies geven met als doel de kwaliteit van de zorg voor hun kind, zoon, dochter, partner of ander familielid/naaste op peil te houden.

Cursussen voor familie en naasten

Als familie heb je vaak veel vragen. Direct contact van zorgverleners met familie is van groot belang. De zorgverleners kunnen informatie geven over de aandoening en hoe om te gaan met de cliënt.
Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden:

Contact met de FBR

Familie en naasten kunnen altijd contact opnemen met de FBR via 06 82 55 14 97 of fbr@reiniervanarkel.nl.

De familie-en betrokkenenraad zoekt regelmatig nieuwe leden
Mocht je je willen inzetten voor de FBR, dan kun je mailen naar fbr@reiniervanarkel.nl