Gesprek15 Gesprek15

De vliegende brigade

De vliegende brigade is een luchtbrug tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie & orthopedagogiek

 

Verwijzers

De vliegende brigade

Kinderen en jeugdigen met complexe problemen in hun vertrouwde omgeving laten.
Uit- of overplaatsen voorkomen dan wel verkorten, zodat ze verder kunnen met hun leven. Dat is waar we als ‘De vliegende brigade’, kinder- en jeugdpsychiatrie voor staan.

Bij Herlaarhof, specialistisch centrum voor kinder- en jeugd ggz, zien we steeds meer kinderen, jeugdigen en ouders die in de zorg tussen wal en schip (dreigen te) vallen.
De kinderen en jeugdigen wonen bijvoorbeeld thuis, in een pleeggezin, begeleid of beschermd wonen of orthopedagogisch (behandel)centrum en zijn daar op hun plek. Maar als er sprake is van psychiatrische problemen, dan kan deze plek onder druk komen te staan. Om te helpen voorkomen dat zij tussen wal en schip vallen en van de ene naar de andere (vaak zwaardere) hulpverlening gaan, zijn we De Vliegende Brigade gestart.

Wat doet de vliegende brigade?
Medewerkers van de vliegende brigade ondersteunen kortdurend
zorgteams, met aanvullende deskundigheid op het gebied van kinder- en jeugd-psychiatrie, zonder de lopende behandeling over te nemen.

Onze uitgangspunten

 • snel beschikbaar;
 • op de voor kind of jeugdige passende plek;
 • flexibel en laagdrempelig;
 • op- of overnamevoorkomend dan wel verkortend.

Wat biedt de vliegende brigade?
Afhankelijk van de psychiatrische vraag zijn er drie mogelijkheden:

 • consultatie & advies op casusniveau aan hulpverleners (telefonisch, online
  of op locatie)
 • kortdurende ondersteunende interventies voor gezinnen en hulpverleners
  bij de hulp aan het kind/de jeugdige
 • deskundigheidsbevordering van multidisciplinaire teams.

Wat biedt de vliegende brigade niet?
De vliegende brigade is niet bedoeld voor crisis- en spoedvragen. Daar zijn andere interventies voor. Ook nemen we de zorg niet over.

Hoe werkt het?
Na het ontvangen van de vraag (per e-mail of telefonisch) verkennen we met elkaar de vraag. Zo verhelderen we hulpvragen en verwachtingen en wordt duidelijk en zo ja welke specifieke expertise helpend is. Hierna besluiten we of inzet nodig en passend is, en zo ja welke, en gaan aan de slag. Het besluit kan ook zijn dat inzet van de vliegende brigade niet passend is.

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Contact

Een aanvraag verstuur je per e-mail naar Michel van den Bogaard (klinisch psycholoog)
en Roel Bluijs (psychiatrisch verpleegkundige)