Procedure verwijzen

Herlaarhof biedt specialistische GGZ en verwijzen is dus alleen mogelijk indien er sprake is van een complexe psychiatrische hulpvraag.

Let op: alleen volledig ingevulde en ondertekende verwijsformulieren worden in behandeling genomen. Wanneer een verwijzing niet compleet is zijn wij genoodzaakt deze te retourneren.

Hoe completer het verwijsformulier, des te sneller verloopt de zorgtoewijzing.Verwijsformulieren dienen in elk geval de volgende gegevens te bevatten: gegevens eerdere hulpverlening en eventuele diagnoses, andere betrokken hulpvernelers, specifieke probleemomschrijving en hulpvraag. Voeg relevante bijlagen zoals verslaglegging eerdere onderzoeken toe. De keuze voor SGGZ dient voldoende onderbouwd te zijn.

De verwijzing wordt door team Aanmelding en Consultatie (ACH) en de zorgadministratie verwerkt. Team ACH beoordeelt of de hulpvraag en indicatie passend is voor de SGGZ. Het kan zijn dat de vraag niet passend is voor Herlaarhof. Wanneer een verwijzing wordt afgewezen krijgt u als verwijzer hier een terugkoppeling van.
Wilt u vooraf weten of een verwijzing passend is, dan kunt u tijdens het Consultatie spreekuur een mogelijke verwijzing bespreken met Team ACH.

Verwijzen is mogelijk door:

  • Huisarts
  • Jeugdarts (GGD)
  • Medisch specialist
  • Bureau Jeugdzorg
  • Wijkteams/basisteams Jeugd en Gezin van gemeenten

Verwijzen kan via:

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

Contact

Voor informatie over aanmelden bij Herlaarhof en het behandelaanbod is het volgende telefoonnummer beschikbaar: 073 - 658 53 33
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel