Portret17 Portret17

Spoedpoli

Als je snel en dringend hulp nodig hebt en er kan niet langer op hulp gewacht worden, voor jezelf of voor de situatie thuis, dan is er de spoedpoli Herlaarhof. Spoed betekent bij de spoedpoli dat iemand binnen vijf dagen hulp nodig heeft.

Als we op tijd passende en intensieve zorg in de thuissituatie bieden, kunnen we een crisis voorkomen en kun je weer voor jezelf zorgen. De belangrijkste aanmeldklachten zijn suïcidaliteit, gedragsproblemen en schoolverzuim.

Werkwijze

Als je bent aangemeld bij de spoedpoli van Herlaarhof, volgt er binnen vijf dagen een spoedintake met jou en je naasten. Bij deze eerste afspraak zijn altijd meerdere disciplines aanwezig, zodat er direct een plan gemaakt kan worden met jou en je naasten. Het team van de spoedpoli bestaat uit psychiaters, GZ-psychologen, poli-begeleiders en verpleegkundigen.

We starten hierna een spoedtraject van maximaal drie maanden. Het behandelplan dat we hiervoor maken, bespreek je samen met je naasten en de behandelaar.

We kijken goed naar wat je nodig hebt om de situatie stabiel te krijgen. We kijken naar waar jij op dit moment last van hebt en welke behandeling helpt bij die klachten. Op deze manier kunnen we snel en flexibel onze hulp inzetten. Je gaat bijvoorbeeld werken aan je signaleringsplan, het aangeven van je eigen grenzen, het maken van je eigen keuzes, het doorbreken van patronen, zoals het uitdagen van (negatieve) gedachten. Maar ook systeemtherapie of gezinstherapie is mogelijk. Tijdens deze therapie kijken we naar de onderlinge relatie tussen jou en je naasten en de verbetering van die relatie.

Meestal komen we tweemaal in de week bij je thuis. Het kan zijn dat je ook deeltijdbehandeling op de spoedpoli krijgt, je bent dan een paar uur per dag op Herlaarhof. En er zijn ook gesprekken op de poli met de psychiater of de psycholoog. Voor de behandeling op de poli is het belangrijk dat de problemen in de thuissituatie worden aangepakt of opgelost.

We betrekken ook andere partijen bij de behandeling, bijvoorbeeld je school. Soms is het genoeg om kort uitleg te geven. We kunnen ook tips geven aan de leraren zodat zij beter kunnen omgaan met jouw situatie. 

Tijdens de behandelperiode bespreken we met jou en je ouders hoe het gaat en of we op de goede weg zitten. Tegen het einde van de behandeling, na ongeveer 8 weken, is er een eindgesprek en kijken we of zorg nog nodig is en waar die dan moet worden voortgezet.

Aanmelden

Je kunt aangemeld worden voor de spoedpoli

  • via je huisarts, een medisch specialist of het wijkteam, als er sprake is van een spoedsituatie.
  • als je op de wachtlijst staat van Herlaarhof en er een spoedsituatie ontstaat.
  • via de crisisdienst (IHT) van Reinier van Arkel.

In alle gevallen wordt eerst gekeken of de spoedpoli je het beste kan helpen