Formulier Formulier

Verwijzen naar Herlaarhof

Herlaarhof biedt specialistische ggz en verwijzen is dus alleen mogelijk indien er sprake is van een complexe psychiatrische hulpvraag.

Verwijzers

Wie kan verwijzen naar Herlaarhof?

Verwijzen is mogelijk door:

 • huisarts
 • jeugdarts (GGD)
 • medisch specialist
 • gecertificeerde instelling (o.a. bureau Jeugdzorg)
 • wijkteams/basisteams Jeugd en Gezin van gemeenten

Verwijzen kan via het zorgdomein of een verwijsformulier dat bij voorkeur beveiligd wordt verzonden

Leeftijd en uitzonderingen

Herlaarhof is een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar bij wie sprake is van ernstige psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan.

De aanmelding voor kinderen en jongeren verloopt als volgt:

 • Infants en kinderen tot 18 jaar worden aangemeld bij ACH Herlaarhof.
 • Jongeren van 18 tot en met 23 jaar, afkomstig uit de crisisregio van Vught worden aangemeld bij CAP (Centrum Adolescentenpsychiatrie). Uitzonderingen:
  • jongeren met FACT-zorg tot 22 jaar worden behandeld bij FACT-Jeugd; en vanaf 23 jaar door FACT-volwassenen.
  • kinderen en jongeren met LVB tot en met 23 jaar worden behandeld bij Poli LVB Herlaarhof. Als het nodig is wordt expertise poli LVB volwassenen modulair ingezet.

Contact met Herlaarhof voor u verwijst

Wilt u vooraf weten of een verwijzing passend is, dan kunt u tijdens het consultatiespreekuur een mogelijke verwijzing bespreken met team ACH.

Informatie over het consultatiespreekuur

Verwijsformulieren

Om een cliënt aan te melden bij Herlaarhof dient u gebruik te maken van verwijsformulieren. U kunt u deze formulieren (beveiligd) verzenden naar ACH@reiniervanarkel.nl.
LET OP: Alleen volledig ingevulde verwijsformulieren die zijn voorzien van alle relevante documenten, worden in behandeling genomen!

Als uw organisatie geen beveiligd mailverkeer ondersteunt, dan kunt u bij ACH een FileCap-uitnodiging aanvragen. Hiermee kunt u privacygevoelige informatie veilig verzenden.

Hoe completer het verwijsformulier, des te sneller verloopt de zorgtoewijzing. Verwijsformulieren dienen in elk geval de volgende gegevens te bevatten:

 • eventuele eerdere hulpverlening en diagnoses,
 • andere betrokken hulpverleners,
 • een specifieke probleemomschrijving en een hulpvraag.
 • Voeg relevante bijlagen toe zoals verslaglegging van eerdere onderzoeken.
 • De keuze voor SGGZ dient voldoende onderbouwd te zijn.

Wat doet Herlaarhof als de verwijzing ontvangen is?

De verwijzing wordt door team Aanmelding en Consultatie (ACH) en de zorgadministratie verwerkt. Team ACH beoordeelt of de hulpvraag en indicatie passend zijn voor de SGGZ. Het kan zijn dat de vraag niet passend is voor Herlaarhof. Wanneer een verwijzing wordt afgewezen, krijgt u als verwijzer hier bericht van.

Reinier van Arkel/Herlaarhof kan de zorg voor de cliënt pas starten op het moment dat de toewijzing vanuit de gemeente (JW301) ontvangen is.  Een uitzondering hierop vormen cliënten die crisis- of spoedzorg nodig hebben.

Postadres ACH

Aanmelding & Consultatie Herlaarhof
Postbus 10150
5260 GB Vught

Telefoon 073 - 658 53 33 (kies optie 3) 
E-mail ACH@reiniervanarkel.nl