Ouders

Herlaarhof is een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en biedt tweede en derdelijns specialistische diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar bij wie sprake is van ernstige psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan.

Uitzondering op deze leeftijdsgrens zijn:
- FACT Jeugd: leeftijd tot en met 22 jaar. Vanaf 23 jaar FACT volwassenen. 
- jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking: leeftijd tot en met 19 jaar. Vanaf 20 jaar poli LVB&B (Reinier van Arkel)

Wij zijn er voor kinderen met complexe psychiatrische problemen waarbij soms sprake is van systeemproblematiek. Om de meervoudige problematiek te ontrafelen beschikken medewerkers in ons expertisecentrum over een brede kennis van alle psychiatrische domeinen. Diagnostiek en behandeling worden vanuit een systemische visie uitgevoerd.

Herlaarhof vervult nadrukkelijk de rol van specialist in de keten van zorg voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. Onze missie, visie, expertise en het behandelaanbod maken dit zichtbaar. Waar wij voor staan is en waar naar we op weg zijn leest u in onze visual.

Voor meer informatie over de verschillen tussen basis ggz en specialistische ggz klik hier.

Zie ook
Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Herlaarhof

  • Colofon
  • Herlaarhof is onderdeel van Reinier van Arkel